Eindejaarspremie

Volta fbz staat, voor de werkgevers in de sector van de elektriciens met RSZ-prefix 067 (de overgrote meerderheid), in voor de uitbetaling en de administratie van de eindejaarspremie.

In de sector bestaan 2 systemen voor de eindejaarspremie:

  • Het ALGEMEEN regime waarbij de premie betaald wordt door Volta fbz vóór 31 december (werkgeverscategorie 067).

  • FEE/RTD. Wie in een onderneming werkt die aangesloten is bij één van deze 2 werkgeversorganisaties, krijgt de premie rechtstreeks van zijn werkgever omstreeks 15 december (werkgeverscategorie 467).

De referteperiode voor de berekening van de eindejaarspremie loopt van 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met 30 juni van het huidige kalenderjaar.

De eindejaarspremie wordt gefinancierd via de werkgeversbijdragen die vanaf 01/01/2013 bepaald zijn op 13,05%.

Meer weten?