Praktisch

Het bedrag en de duur van de uitbetaling hangen af van de leeftijd van de aanvrager.

Volta fbz betaalt, als de arbeider jonger is dan 55 jaar, € 1,66 per dag (€ 0,83 per halve dag) en dit met een maximum van 36 maanden. Arbeiders die ziek worden en op dat ogenblik 55 jaar of ouder zijn, worden beschouwd als oudere zieke.

Zij ontvangen vanaf 1 juli 2017 € 8,12 per dag (€ 4,06 per halve dag) bovenop de vergoeding uitbetaald door de mutualiteit en dit tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. Er is geen overgang mogelijk van het ene naar het andere regime.

Om aanspraak te maken op deze vergoeding moet de arbeider aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Ziekte-uitkeringen genieten.
  • Meer dan 31 kalenderdagen ononderbroken ziek zijn.
  • Ingeschreven zijn in het personeelsregister van het bedrijf op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

Deze aanvullende vergoedingen worden berekend in een zesdagenweekstelsel. Het aantal dagen dat de arbeider wordt betaald = het aantal dagen dat hij voor diezelfde periode ontvangen heeft van het ziekenfonds (gemiddeld 26 dagen per maand).