Ziekte

Een arbeider die ziek wordt, ontvangt van Volta fbz een aanvullende vergoeding, bovenop de ziekte-uitkeringen van de mutualiteit.