Werkloosheid met bedrijfstoeslag - SWT

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, kortweg SWT (het vroegere brugpensioen) is een stelsel waarbij men, als aan de juiste leeftijdsvoorwaarden voldaan wordt, recht heeft op een vaste werkloosheidsuitkering en op een aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag) verschuldigd door Volta fbz.