Tijdelijke werkloosheid

In sommige gevallen kan het zijn dat je als werkgever ‘Tijdelijke Werkloosheid’ moet inroepen. Onder ‘tijdelijke werkloze’ verstaan we een werknemer die verbonden is door een arbeidsovereenkomst, waarvan de uitvoering tijdelijk geheel of gedeeltelijk geschorst is.

Volta fbz kent een aanvulling toe bovenop de officiële werkloosheidsuitkering en dit bij tijdelijke werkloosheid wegens:

  • Economische redenen
  • Sluiting wegens jaarlijkse vakantie
  • Slecht weer
  • Technische stoornis
  • Overmacht
  • Overmacht om medische reden
  • Jeugdvakantie
  • Seniorvakantie

Meer weten?