Wat te doen?

Wat moet je doen als werkgever?

/

Wat moet je arbeider doen?

De arbeider dient het formulier N14 in te vullen en nadien het volledig ingevulde document aan Volta fbz bezorgen samen met het fiscaal attest zoals vermeld op het formulier.

Wat doet Volta fbz?

Volta fbz controleert de aanvraag. Indien het dossier in orde is wordt overgegaan tot betaling op het door de arbeider opgegeven rekeningnummer.

De aanvullende vergoedingen ‘Kinderopvang” worden 2 keer per maand doorgegeven ter betaling.