Fiscale fiches

De uitkeringen zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Dat betekent dat de ontvangen uitkering een netto-uitkering is, waarvan de bedrijfsvoorheffing al is afgetrokken.

In de maand april van het jaar volgend op de uitbetaling, ontvangt elke arbeider de fiscale fiche om bij zijn belastingaangifte te voegen.

Hieronder vind je een tabel die aangeeft op welke aanvullende vergoedingen vanwege Volta fbz er bedrijfsvoorheffing verschuldigd is en welk tarief hier gehanteerd wordt.

Type vergoeding BV Fiscale fiche
Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid 26,75% 281.13
Aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid na ontslag 10,09%
Aanvullende vergoeding bij werkloosheid met bedrijfstoeslag - brugpensioen ifv schalen BV 281.17
Aanvullende vergoeding in geval van ziekte 11,11% 281.18
Aanvullende vergoeding bij halftijds tijdkrediet geen 281.18
Aanvullende vergoeding bij sluiting onderneming geen 281.10
Bevorderen van syndicale vorming - -
Eindejaarspremie 20,00% 281.10