Bedragen

Aanvullende vergoeding Bedrag per dag werkloosheid- of
ziekte-uitkering
Bedrag per 1/2 dag werkloosheid- of
ziekte-uitkering
Tijdelijke werkloosheid € 11,63 € 5,82
Volledige werkloosheid € 6,12 € 3,06
Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag
Ziekte € 1,73 € 0,86
Ziekte voor oudere zieken € 8,46 € 4,23
Sluiting van een onderneming € 304,02 + € 15,31/jaar met max € 1002,69
Halftijds tijdskrediet

€ 76

1/5 landingsbaan € 30,41
Kinderopvang

€ 3/dag per kind met een maximum van € 300/jaar per kind

bedragen vanaf 01/07/2019