Aanvullende vergoedingen

Volta staat garant voor de tijdige en correcte uitbetaling van een aantal aanvullende vergoedingen waar je arbeiders recht op hebben.

Volta fbz gaat maximum drie jaar terug in de tijd, met als aanvangsdatum 1 januari van het lopende jaar, indien de aanvraag tijdig werd ingediend. Voor een eventueel vroegere periode vervalt het recht op aanvullende vergoedingen.