TETRA en PWO projecten

Het TETRA-project HFPQ (High Frequency Power Quality) onderzoekt de invloed van harmonische vervormingen op het laagspanningsnet. Er zijn meer en meer toestellen, die deze vervormingen veroorzaken.

Het TETRA project ‘Intelligente Producten met Energy Harvesting (IPEH)’ behandelt het oogsten van energie uit de omgeving, om bijvoorbeeld schakelaars of sensoren zonder bekabeling of batterij te laten werken. De energie wordt gehaald uit licht, trillingen of temperatuurverschillen.

In het TETRA project ‘micro-WKK’ worden metingen gedaan op bestaande installaties en wordt een ‘code van goede praktijk’ opgesteld.

Het PWO project ‘Roadmap To Self-Sustaining Communities (RoSSCo)’ onderzoekt de haalbaarheid van elektrisch en thermisch zelfbedruipende sociale nieuwbouwwijken en appartementen in Vlaanderen.