SAVE (Slim Aansturen van Elektriciteit)

Dit project beoogt om elektrische energie op kmo-niveau zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Energievraag en -aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen, door het verschuiven van energieverbruikers en/of het opslaan van energieoverschotten. Zo kan de zelf geproduceerde energie maximaal worden ingezet binnen het eigen bedrijf. Het aansturen van verbruiksposten moet het eveneens mogelijk maken om in te spelen op toekomstige tariefopportuniteiten.

Kmo’s – zowel de eindgebruikers van energie als de installateurs van energietechnologie – worden geïnformeerd over de snelle evolutie in deze sector. Zij krijgen concrete hulpmiddelen om een inschatting te kunnen maken welke concrete oplossingen een meerwaarde kunnen bieden in hun specifieke situatie (zowel voor eindklanten als voor installateurs).

Het project zorgt ook voor concrete instrumenten: zo is er een QuickScan waarmee op een snelle manier het potentieel van Demand Side Management bij een zeer grote groep van bedrijven bepaald kan worden. Een Simulatietool maakt een gedetailleerde analyse van het potentieel.

Het project ‘SAVE’ is een samenwerking tussen Volta, ODE, Boerenbond en Unizo.

Meer info vindt u op www.slimaansturenvanelektriciteit.be