MIRaCCLE: een primeur in Wallonië

In het industriepark ‘Hauts Sarts’ in Herstal (provincie Luik) zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Maak kennis met het MIRaCCLE-project!

Met het innovatieve MIRaCCLE-project worden 7 bedrijven via een verdeelkabel van ongeveer 1,5 km op een gelijkstroomnet aangesloten.

Zo kunnen ze hun productie van duurzame energie –hoofdzakelijk fotovoltaïsche energie – met elkaar delen. Dit is een primeur in Wallonië.

Slim energiebeheer

Het gelijkstroomnet blijft echter wel aangesloten met het openbare elektriciteitsnet. Dankzij de opslag van elektrische energie hoeft er alleen energie aan het openbare net onttrokken te worden in geval van absolute noodzaak of wanneer de energie voor de aangesloten bedrijven het voordeligst is. Op datzelfde DC-netwerk wordt ook een intelligent regelsysteem voor openbare verlichting geïnstalleerd, dit in samenwerking met de stad Herstal. Daarnaast heeft het MIRaCCLE-project plannen om laadstations voor elektrische voertuigen te voorzien, die dan rechtstreeks door het gelijkstroomnet worden gevoed.

Gelijkstroom versus wisselstroom

Er zijn verschillende verbruikers of energie-opwekkers zoals LED’s, batterijen, fotovoltaïsche panelen en oplaadstations die werken op gelijkstroom. Dus waarom deze gelijkstroom omzetten in wisselstroom als dat niet nodig is?

Door in gelijkstroom te blijven, vermijdt men ook verliezen. Niet alleen door onnodige AC/DC- of DC/AC-omzettingen, maar ook door verlies van reactief vermogen, skin-effecten in de kabels, enz. Maar het gedrag van een gelijkstroomnet vereist een speciaal en specifiek beheer van de technische en veiligheidsuitdagingen. De economische winst van een dergelijk netwerk ten opzichte van een conventioneel wisselstroomnetwerk kan oplopen tot 30% voor bedrijven en zelfs tot 70% door het intelligente beheer van ledverlichting.

MIRaCCLE is een onderzoeksproject waarvan de resultaten binnen ten vroegste 2 jaar bekend zullen zijn.