MiRaCCLE

Volta is als onderaannemer betrokken bij dit project onder leiding van de firma Klinkenberg.

Het project is gericht op het opzetten van het eerste DC-micro-grid tussen bedrijven in Wallonië.

Zeven bedrijven, waarvan de vestigingen in de industriezone Haut-Sarts aan elkaar grenzen, nemen deel aan dit project.

Omdat deze bedrijven onderling op gelijkstroom met mekaar verbonden zijn, zullen ze de productie van hernieuwbare energie (hoofdzakelijk van zonnepanelen), de opslag en de aansluiting op het openbare distributienet (RESA) delen om het verbruik te optimaliseren en energie uit het openbare net halen op momenten dat de prijs interessant is.

De laadstations voor elektrische of hybride voertuigen vervolledigen de installatie.

De belangrijkste rol van Volta is om de evolutie van het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties op federaal niveau op zich te nemen, in het kader van de bescherming van personen en goederen voor gelijkstroom.