Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Elektrische voertuigen winnen steeds meer terrein. Maar om deze wagens op een comfortabele manier te kunnen gebruiken is er nood aan een uitgebreide en efficiënte laadinfrastructuur.

Het VIS-IV-project 'Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen' heeft als doel om de elektrotechnisch installateur objectieve en praktische kennis bij te brengen over de mogelijkheden en eigenschappen van laadinstallaties in het algemeen en de verschillende types op de markt. Verder worden ook oplossingen aangereikt voor de gevolgen van bepaalde netsystemen m.b.t. laadinfrastructuur.

Het resultaat dat beoogd wordt is de drempel bij elektro-installatiebedrijven inzake de implementatie van laadinstallaties te verlagen en het kennisniveau en vertrouwen te verhogen. Dit geeft de doelgroep de mogelijkheid om als ontwerper/adviseur van installaties sterker in de schoenen te staan en zorgt voor meer kwalitatieve omzet.

Bovendien zal de doelgroep:

  • permanent geïnformeerd worden over de evoluties van deze markt;
  • andere marktpartijen (zoals oa de autoverkopers) correct kunnen informeren over laadinfrastructuur en
  • in staat zijn om het juiste laadsysteem toe te passen op de juiste plaats.

Samen met de projectpartners zal Volta de concrete doelstellingen en beoogde resultaten bereiken door de organisatie van infoavonden, een reeks workshop, de ontwikkeling van een e-learning module, de publicatie van nieuwsitems en technische artikels.

In totaal beogen we, met de verschillende acties, 1.200 unieke bedrijven te bereiken.

Het project dat werd gestart op 01/05/2017 loopt over een periode van 2 jaar en wordt ondersteund door het Agentschap Innoveren en Ondernemen binnen VIS-IV (Vlaamse Innovatiesteun voor Innovatievolgers).

In het kader van dit project werd onlangs de e-learning module laadinfrastructuur gelanceerd. Klik hier voor meer info of inschrijven.