Housing 4.0 Energy

Project:

Europa zet volop in op CO2-reductie en verstedelijking, wat ertoe zal leiden dat we in de toekomst kleiner zullen moeten gaan wonen in efficiëntere huizen(jes). In het Europees project Housing for zero Energy (H4.0E) waar Volta aan meewerkt worden in dat kader 60 huisjes (waarvan 6 in België) van 50-80 m² in verschillende landen uitgerust met verschillende technieken met het doel om de C02 voetafdruk, en het energieverbruik zo klein mogelijk te houden. Daarom werd beslist om de passiefstandaard te hanteren voor deze woningen (<15 W/m² warmteverlies), waardoor de totale thermische behoefte zeer klein wordt (<2,5 kW), en wordt bekeken om af te stappen van de klassieke oplossingen.

Eens bewoond, wordt het verbruik van deze huisjes gedurende 1 jaar gemeten en opgevolgd, om te kunnen bepalen welke technieken de beste resultaten bereiken

Technieken:

De 6 huisjes in België zullen allemaal uitgerust worden met PV-panelen en mechanische ventilatie. Per 2 huisjes zullen volgende technieken geïnstalleerd worden:

  • Lucht/lucht warmtepomp en een elektrische boiler voor sanitair warm water (SWW). Hier is actieve koeling mogelijk in de zomer.
  • Infrarood (IR) panelen voor verwarming, en een elektrische boiler voor SWW. Hier is er geen actieve koeling mogelijk in de zomer, en zullen de structurele maatregelen om de zon buiten te houden in de zomer (bvb. overkapping aan grote ramen, …) dus zeer belangrijk zijn.
  • Accumulatieverwarming, en een elektrische boiler voor SWW. Ook hier is er geen actieve koeling mogelijk in de zomer
  • Meten=weten!

Om de prestaties van de verschillende technologieën met elkaar te kunnen vergelijken is het noodzakelijk om deze te meten. Daarom worden extra meters geplaatst in de zekeringkast om de verbruiken te meten. Volgende zaken zullen gemeten worden:

  • Totaal energieverbruik woning
  • verbruik van verwarming/koeling/ventilatie (inclusief SWW)
  • Huisverbruik (verlichting, TV, koken, …)
  • Binnen -en buitentemperatuur

Deze gegevens, alsook de feedback van de bewoners naar comfort en gebruik zullen aan het einde van het project in 2021 gepubliceerd worden. Hieruit zal blijken hoe interessant deze systemen zijn voor kleine goed geïsoleerde woningen. Zo kan iedereen zelf beslissen welke technologieën zij zullen kiezen.