COOCK CEMS

De elektro-installateur krijgt hoe langer hoe meer vragen van zijn klanten om de energiefactuur te beheersen. Belangrijke triggers hierbij zijn de digitale meter en het toekomstig capaciteitstarief. Vlaanderen is sinds 1 juli 2019 gestart met de uitrol van de digitale meter bij huishoudelijke klanten en kleine bedrijven. De digitale meter biedt hun heel wat mogelijkheden. Gelinkt aan de invoering van de digitale meter zijn er voor deze eindklanten daarbovenop een aantal factoren die wijzigen met betrekking tot hun energieverbruik en rekening.  

Zo zijn woningen (en kleine bedrijven) aan het elektrificeren door de toenemende verschuiving naar onder meer warmtepompen en elektrische voertuigen. Er zijn ook verregaande plannen om de energiefactuur voor een groot deel te laten afhangen van het ter beschikking gestelde vermogen. CEMS (Customer Energy Management System) staat voor systemen bestaande uit componenten die met mekaar, de digitale meter en allerlei aanbieders van energiediensten communiceren om het energieverbruik te monitoren of volledig te beheren.

Doel

Het doel is dat de elektrotechnische installatiebedrijven (kmo’s) CEMS mee opnemen in hun aanbod aan huishoudelijke klanten en kleine bedrijven. Deze bedrijven zullen zelf een studiedienst hebben die dergelijke projecten kan uitwerken van A tot Z. Daardoor verhoogt hun competitiviteit.

Ook is de doelstelling dat de elektrotechnische installateur deze projecten kan installeren gebaseerd op een lastenboek of enkel eenvoudige CEMS-monitoring systemen kan uitwerken.

Gelet op het toekomstige capaciteitstarief, de uitrol van de elektrische wagen en de elektrificatie van de woning heeft iedere eindverbruiker belang bij de aanschaf van CEMS-producten. Het COOCK-project zorgt ervoor dat deze CEMS-projecten versneld worden uitgevoerd. De versnelde uitrol van CEMS zal dus de totale energiefactuur van alle netgebruikers onder controle houden.