CCTB

'CCTB' of voluit 'Cahier des Charges Type-Bâtiments' is een uniek referentiedocument op het vlak van technische voorschriften voor openbare aanbestedingen.

De ‘Service Public de Wallonie’ heeft Volta opdracht gegeven voor het uitwerken & schrijven van ‘Cahier des Charges Type-Bâtiments, nouvelle version (01.04)’.

Dit document zal gebruikt worden als enig algemeen referentiedocument voor het opmaken van specifieke lastenboeken. Meer nog, vermits dit een elektronische toepassing zal zijn, zal het eenvoudig aanpasbaar zijn om op die manier de nieuwste besluiten, geldende normen en nieuwe technieken toe te voegen.

Volta is verantwoordelijk voor de uitwerking van het gedeelte “Elektriciteit”. In dit gedeelte wordt alles opgenomen gelinkt aan elektriciteit in de bouw, van de productie tot de distributie via domotica en liften.

Binnen Volta zijn 2 technologisch adviseurs verantwoordelijk voor het schrijven van de teksten, de organisatie van de vergaderingen, de moderatie van de discussies met als doel een tekst te hebben die bondig is en toch zo algemeen, neutraal en to the point mogelijk.