Projecten

Volta als technologisch kenniscentrum, participeert in een aantal projecten rond innovatie en technologie. Het communiceert de resultaten van die projecten naar bedrijven in de sector via de website, allerhande publicaties, infoavonden en workshops.