AREI

De voornaamste algemene wettelijke voorschriften inzake de elektrische installaties zijn terug te vinden in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Dit AREI werd ingevoerd bij koninklijk besluit van 10 maart 1981. Het nieuwe AREI werd bij koninklijk besluit van 8 september 2019 ingevoerd (BS 28 oktober 2019). Het is van toepassing vanaf 1 juni 2020.

Je vindt het hier terug.

Het Comité Nieuw AREI, bestaande uit vertegenwoordigers van de bevoegde overheden (Economie en WASO), de erkende organismen en de installateurs, is opgericht om snel problemen die ontstaan door verschillende interpretaties van de AREI-teksten, op te lossen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van interpretatiefiches per onderwerp die na consensus door de bevoegde overheden ondertekend worden.

Hier vind je de reeds goedgekeurde interpretatiefiches.