Infosessies

Bekijk hier de video's en presentaties van onze infosessies.

Het nieuwe AREI komt eraan! – najaar 2019

De oude bijbel van elke elektricien dateert van 1981. Geschreven in de vorm van artikels, die in de loop van de tijd aangepast zijn, verduidelijkt zijn door uitvoeringsbesluiten en nota’s, was dit werk toe aan een grondige upgrade.

Het nieuwe AREI werd op 28 oktober 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 juni 2020. Vanaf deze datum moeten alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe AREI.

Herziening Synergrid C10/11 – september 2019

Het technisch voorschrift Synergrid C10/11 (decentrale productie-installaties die parallel werken met het distributienet) wordt herzien en zal midden september in voege treden!

Op een reeks infoavonden gingen we dieper in op de wijzigingen, zoals de regels voor batterijen en de toelating om een automatisch scheidingssysteem te gebruiken tot 30 kVA. De keuringsorganismen en Fluvius leggen tevens uit welke controles en testen ze voorzien.

Intelligente lichtregelsystemen - infoavond Volta voorjaar 2019

Energie-efficiëntie en flexibiliteit winnen steeds meer aan belang. Een goede lichtsturing kan hier zijn steentje aan bijdragen. Maar hoe zorg je ervoor dat deze aangepast is aan de situatie en noden van deze tijd?

Zit ook jij met een aantal prangende vragen over lichtsturing en de integratie van dergelijke systemen in een gebouwbeheersysteem?

Wat zijn de voor- en nadelen van bedrade vs. draadloze lichtsturingssystemen? Hoe integreer je deze systemen met gebouwbeheersystemen? Welke systemen bestaan er allemaal en hoe maak je de meest optimale keuze?

Building Information Modelling (BIM) - infoavond Volta najaar 2018

Alsmaar meer zaken worden gedigitaliseerd. In de toekomst zal dit zeker ook gelden voor gebouwen voor en tijdens het bouwproces, de installatie van de technieken in het gebouw en de uitbating ervan. Wij schetsen de huidige stand van zaken omtrent BIM.