Opleiding met externe of interne lesgever

Misschien heb je een cursus op het oog bij een ander opleidingsinstituut of wil je een opleiding met een interne lesgever organiseren?

Naast onze eigen Volta-opleidingen bestaan er nog heel wat andere opleidingen die je werknemers kunnen helpen bij de uitoefening van hun beroep.

Binnen Volta maken we hier een onderscheid tussen opleidingen met een externe lesgever en opleidingen met een interne lesgever.

Opleidingen met een externe lesgever zijn deze waar je een beroep doet op een extern opleidingsinstituut en dus ook een externe lesgever.  Deze opleidingen kunnen zowel in het opleidingsinstituut als bij jou op het bedrijf doorgaan.

Opleidingen met een interne lesgever zijn deze die je volledig intern organiseert en waarvan de lesgever een personeelslid is.

Deze opleidingen kunnen erkend worden wanneer ze aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De opleiding vindt plaats op werkdagen en dit tussen 07u00 en 18u00.
 • In totaal duurt de opleiding minstens 3 uur.
 • De opleiding is sectorrelevant.
 • Het mag geen verkoops- of informatiesessie zijn.
 • Er is een opleidingsprogramma voor handen.
 • De opleiding wordt gegeven in het NL, FR, DE of EN.

Er zijn 3 bijzondere gevallen:

 • Opleiding rijbewijs B (theorie en/of praktijk): premie is maximum voor 8u en kan slechts 1 keer per jaar uitbetaald worden voor eenzelfde werknemer.
 • Coachingstrajecten binnen het bedrijf door een externe opleider komen eveneens in aanmerking.
 • E-learning aangeboden door een professionele opleidingsorganisatie met een minimumduur van 1 uur geeft ook recht op een premie. Voorwaarde is wel dat de opleidingsorganisatie een bewijs van deelname aflevert. Een premie aanvragen voor een e-learning doe je hier.

Als hieraan voldaan wordt is de eerste basisvoorwaarde voor de premie reeds vervuld.

Een premie aanvragen voor je opleiding doe je online en kan tot 3 maanden na de laatste opleidingsdag. 

Voor opleidingen met een interne lesgever dien je tevens ten laatste 2 weken voor de start van de opleiding Volta op de hoogte te brengen en rekening te houden met 2 extra voorwaarden:

 • Minimum 3 arbeiders PSC 149.01 zijn aanwezig.
 • Onthaalsessies, toolboxmeetings, beurzen of werkvergaderingen komen niet in aanmerking.

Wil je een premie aanvragen voor een opleiding met externe of interne lesgever? Klik dan hier.

Er kan geen premie uitbetaald/aangevraagd worden voor opleidingen die gevolgd worden als de arbeider in tijdelijke werkloosheid is.