Examen specialist INCERT VIDEO

Het INCERT merk is een kwaliteitsmerk op vrijwillige basis dat door de sector van de beveiliging tegen inbraak in gebouwen, de gespecialiseerde studiebureaus en de verzekeringsmaatschappijen werd opgestart. Het INCERT merk werd later uitgebreid naar de certificatie tegen diefstal van voertuigen alsook naar alarmcentrales.

Recent werd een nieuwe certificatie opgestart: INCERT VIDEO voor professionals in de beveiligingssector.

INCERT VIDEO

In het kader van deze certificatie dient een examen afgelegd te worden dat leidt tot het behalen van het “Getuigschrift van specialist in het kader van de INCERT – certificatie VIDEO”.

Volta werd door het BEC (Belgisch Elektotechnisch Comité) aangesteld als examencentrum.

Praktisch:

Kostprijs van het examen: € 150

Frequentie: het examen wordt minstens éénmaal per maand georganiseerd op de laatste donderdag van de maand (uitzonderingen zijn mogelijk, consulteer agenda)

Locatie: het examen wordt afgenomen in de lokalen van Volta, Marlylaan 15/8, 1120 Brussel

Opgelet!

  • Deelnemers dienen zich te identificeren bij de start van het examen. Dit kan op basis van identiteitskaart, rijbewijs, of een ander document MET foto.
  • Factuur dient vooraf betaald te zijn.
  • Getuigschriften worden pas opgestuurd nadat de factuur voldaan is. Ook resultaten worden dan pas bekend gemaakt.
  • Het examen komt niet in aanmerking voor subsidie in het kader van de KMO-portefeuille. Deze komt enkel tussen in de vergoeding van opleidingskosten.

Consulteer het volledige examenreglement voor alle info:

Inschrijven?