Bedrijfsopleidingsplan

Elk bedrijf dat actief is in de elektrotechnische sector en een vakbondsafvaardiging heeft, moet een bedrijfsopleidingsplan (BOP) hebben.

Het is een zeer goed idee om zo’n plan op te stellen, ook als je bedrijf géén vakbondsafvaardiging heeft. 

Een doordachte planning van de opleidingen zorgt voor een efficiëntere inzet van je medewerkers.

BOP = een overzicht van alle geplande opleidingen voor het kalenderjaar.

  • Je stuurt je medewerkers op het juiste moment naar de juiste cursus.
  • Een goed opgesteld opleidingsplan belet dat je plots te veel medewerkers gelijktijdig moet missen.

Volta wil je graag helpen bij het opstellen van je bedrijfsopleidingsplan. We analyseren ook alle opleidingsplannen om er trends en noden uit te distilleren of om ons opleidingsaanbod bij te sturen. Stuur ons dus zeker je opleidingsplan toe!

Bedrijven met een syndicale afvaardiging moeten het plan, en alle latere aanpassingen, door de vakbond laten goedkeuren. Het door werkgever en vakbondsvertegenwoordiger ondertekende opleidingsplan moet ten laatste op 15 februari aan Volta worden toegestuurd. Dit kan per post of per mail.

Hiervoor mag je een document gebruiken dat eigen is aan je bedrijf of het modeldocument hieronder dat aan de nieuwe cao ‘vorming en innovatie’ (27/09/2017) is aangepast.

Het indienen van een bedrijfsopleidingsplan is de voorwaarde om een premie uitbetaald te krijgen. Je kan zoals steeds je opleidingspremie aanvragen, maar de uitbetaling ervan wordt 'on hold' gezet tot wij je bedrijfsopleidingsplan ontvangen hebben. Belangrijk hierbij is ook dat, als we geen bedrijfsopleidingsplan hebben op 31 december, het voor jou gereserveerde premiekrediet van dat jaar vervalt en je hier ook in de toekomst geen beroep meer kan op doen.

Voor meer info of advies, neem contact op met je regionaal adviseur.

Sinds 1 januari 2016 wordt er geen premie uitbetaald voor bedrijven met vakbondsafvaardiging zonder het indienen van een BOP. Voor meer info, neem contact op met jouw adviseur.