Technologie & reglementering

Waarop moet je letten bij aansluitingen op laag en hoog vermogen?

Tevreden klanten, dat willen we toch allemaal? Daarom zet Fluvius voor jou nog eens op een rijtje waar je best op let bij aansluitingen op laag en hoog vermogen.

Respecteer de modelopstelling van de meters

Meer en meer stelt Fluvius vast dat bouwfirma’s niet genoeg plaats voorzien voor meters in nieuwbouwwoningen. Vooral bij Sleutel-op-de-deur woningen wordt die ruimte steeds kleiner. Door dat plaatsgebrek is het dus heel belangrijk om de tellers te plaatsen volgens de bijgevoegde modelopstelling, waarbij de gasmeter naast de elektriciteitsmeter komt.

Sommige installateurs plaatsen de meterkast (25D60) of de zekeringkast op de plaats waar de gasmeter moet hangen. We moeten dan op zoek gaan naar een andere vrije plaats. Dit zorgt voor extra werk, materiaal en kosten en dat willen we natuurlijk vermijden.

Zorg voor het juiste type verbindingskabel

Om de meterkast te verbinden met de zekeringenkast gebruiken sommige installateurs wel eens een elektriciteitskabel type EXVB. Dit is echter niet het juiste type waardoor Fluvius de E-meter niet kan in dienst nemen. De verbindingskabel moet altijd van het type XVB, XGB of GGB zijn, behalve bij ondergrondse tracés. In dat laatste geval is een 4-aderige EXVB-kabel wél aanvaardbaar. Je leest er alles over in de algemene technische voorschriften van Synergrid.

Noteer het officiële huis- en busnummer

Bij de plaatsing van digitale meters koppelt Fluvius voor elke wooneenheid de digitale gasmeter aan de bijhorende digitale elektriciteitsmeter. In geval van appartementsgebouwen is het soms niet altijd even duidelijk welke meters bij welk appartement horen. Noteer daarom altijd het officiële huis-en busnummer op de stijgleiding én in de bodem van de kastenbatterij om meterverwisselingen te vermijden.

Hou rekening met de maximale lengte van de aansluitkabel​

De maximale spanningsval (spanningsverlies) over de aansluitkabel is 1 procent. Dit geldt zowel voor afname als voor injectie van energie. In de bijgevoegde tabellen vind je de maximaal toegelaten lengte (in meter) van de aansluitkabel volgens de stroomsterkte van de automaat en de sectie van de geleiders.

Graaf de aansluitkabel van een werfaansluiting altijd in

Let erop dat je werfaansluitingen, aangesloten met een definitieve aansluitkabel, altijd ingraaft in een wachtbuis. De aansluitkabel mag veiligheidshalve niet op de grond liggen.

Lees de aanvullende voorschriften rond aansluiting van cabines

Op 26 mei 2020 werden de nieuwe “Aanvullende voorschriften en toelichting bij het voorschrift C2/112” (technische voorschriften voor aansluiting op het HS-distributienet) goedgekeurd door de VREG. Het bijgevoegde document van Fluvius is een aanvulling op/of een verduidelijking van de bestaande Synergrid-voorschriften C2/112 en C2/112 bijlagen.

Voor de toepassing van de nieuwe voorschriften bij lopende dossiers voorziet Fluvius een overgangsperiode van 6 maanden. Niettemin streeft Fluvius ernaar om het nieuwe document nu al maximaal te gebruiken.

Heb je nog vragen? Aarzel niet om Fluvius te contacteren. Ze helpen je graag verder.