Personeel

Waar uitwisseling het verschil maakt

Volta stelt je graag voor aan DUO for a JOB, een sociale start-up waar je als bedrijf interessant kan mee samenwerken.

Sinds 2013, organiseert DUO for a JOB mentoring voor jongeren met migratieachtergrond door hen in contact te brengen met 50-plussers die de jongeren vrijwillig coachen in hun zoektocht naar werk. Elke dag opnieuw zetten zij zich in om tewerkstellingskansen van jongeren te verhogen, kennis en ervaring van 50-plussers naar waarde te schatten, maatschappelijke banden aan te halen en zo “samen leven” te bevorderen. 

Om haar werk met succes verder te zetten, bouwt DUO for a JOB strategische en duurzame partnerschappen met bedrijven zoals het jouwe. Bedrijven ondersteunen DUO financieel, alsook met kennis en vaardigheden, wat cruciaal is voor het voortbestaan van de vzw. Samenwerken met DUO for a JOB betekent voor hun partners:

  • deelnemen aan een project met sterke lokale impact;
  • medewerkers actief laten deelnemen, hen nieuwe vaardigheden bijbrengen en motiveren;
  • positief omgaan met diversiteit binnen het bedrijf. 

DUO for a JOB is op zoek naar nieuwe partnerschappen en wilt jouw bedrijf graag contacteren. Lotje De Ridder van DUO for a JOB legt je graag de wederzijdse voordelen en pistes in detail uit. Je kan haar bereiken via ldr@duoforajob.org of via het nummer 0485/38.60.31.

Meer info hieronder.