Personeel

Pensioenfiches

Naar jaarlijkse gewoonte, ontvingen de actieve arbeiders uit de sector in de loop van de maand september een pensioenfiche. Deze pensioenfiche bevat een aantal elementen m.b.t. het sectoraal pensioen dat de sector voor haar arbeiders voorziet. Onder andere het opgebouwd spaartegoed is eveneens online te raadplegen bij "mijn aanvullend pensioen" in MyPension.be.