Technologie & reglementering

Fluvius verbiedt momenteel EXVB kabels van LTC voor aansluiting op zijn laagspanningsnet

Met het oog op het bekomen van een aansluiting op het laagspanningsnet moet de netgebruiker zelf een aansluitkabel voorzien. Het betreft kabels van het type
EXVB 0,6/1 kV.

Fluvius informeerde Volta dat de EXVB kabels van La Triveneta Cavi (LTC) niet aan de vooropgestelde eisen voldoen. Daarom vraagt Fluvius om met onmiddellijke ingang EXVB kabels van het merk LTC niet meer te gebruiken voor aansluiting op zijn laagspanningsnet.