Personeel

Eindejaarspremies 2021

De eindejaarspremies voor de arbeiders worden deze week opgeladen in hun persoonlijk dossier. Vanaf dan kunnen je arbeiders het bedrag van hun premie consulteren.

Elke arbeider die recht heeft op een eindejaarspremie krijgt begin november ook zijn fiche per post toegestuurd. Hierop kan men nakijken of het (juiste) rekeningnummer bij ons gekend is.

Mocht het veldje leeg zijn of mocht er een verkeerd nummer in vermeld staan, dan kan men dit aanpassen door in te loggen op My FBZ of door ons een door de bank gehandtekend document te bezorgen. Aan arbeiders waarvan we het rekeningnummer niet kennen, kunnen we geen eindejaarspremie uitbetalen. 

Als werkgever krijg je eveneens een overzicht met de arbeiders uit jouw bedrijf die recht hebben op een eindejaarspremie.

Moedig hen aan om hun dossier te vervolledigen en/of aan te passen zodat ze de eindejaarspremie op een correcte manier en tijdig uitbetaald krijgen.

De betaling van de eindejaarspremies 2021 is voorzien op 10/12/2021.