Personeel

Eindejaarspremie 2018

Heb jij als bedrijf een RSZ-prefix 067? Dan staat Volta in voor de uitbetaling van de eindejaarspremie aan jouw arbeiders!

De eerste uitbetaling van de eindejaarspremies is dit jaar voorzien op 12 december 2018! In de loop van volgende week (8 of 9 november) worden de eindejaarsfiches verstuurd naar de rechthebbende arbeiders en krijg ook jij, als werkgever, een overzicht van de berekende premies.

Van 3.958 arbeiders die recht hebben op een eindejaarspremie hebben we echter nog geen rekeningnummer en kunnen we de premie dus ook niet uitbetalen!

Heb ook jij arbeiders wiens rekeningnummer nog niet in orde is? Vraag hen dit zo snel mogelijk door te geven via “My FBZ”.

Alleen dan kunnen wij een tijdige & correcte uitbetaling garanderen!