Personeel

Afgedankte huishoudtoestellen? Daar kunnen we wat mee!

Het Erasmus+ project CIR-ECO is een Europees samenwerkingsproject dat de opleiding van nieuwe professionals in de circulaire economie ondersteunt.

Het doel van CIR-ECO? Een professioneel kwalificatiekader bieden voor actieve en werkloze werknemers, aangepast aan de nieuwe arbeidsbehoeften die het gevolg zijn van de Europese inspanningen rond circulaire economie. Eén van de prioriteiten van de Europese 2020-strategie is een arbeidsparticipatie van 75 procent bij vrouwen en mannen tussen 20 en 64 jaar, en daarbij speelt de circulaire economie een cruciale rol omdat ze nieuwe werkgelegenheid creëert.

Concreet schat de Europese Commissie dat de circulaire economie tot 2030 170.000 nieuwe banen kan (helpen) creëren, de meeste daarvan binnen hergebruik. Onder meer via nieuwe opleidingsmodules wil CIR-ECO de kloof dichten tussen de marktbehoeften en het huidige onderwijs- en opleidingsaanbod. De zes projectpartners uit Portugal, Slovenië, Spanje en België zullen daarom de komende twee jaar inzetten op een grotere bewustwording rond circulaire economie door het ontwerpen, uittesten en implementeren van een nieuw functieprofiel voor medewerkers in de sector van herstel, refurbishing en recyclage van afgedankte huishoudtoestellen.

Meer info? Contacteer Marleen via marleen.vanderstraten@volta-org.be.