Goed organiseren

We leven in een complexe en steeds veranderende wereld. Organisaties en bedrijven werken met complexe markten en technologie die tegen een hoog tempo verandert. Daarbovenop groeit de krapte op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om nieuwe businessmodellen en meer flexibiliteit. Een goede werkorganisatie is daarbij cruciaal.

Goed organiseren biedt niet alleen een antwoord op deze uitdagingen, maar verbetert ook de kwaliteit van het werk. Goed organiseren kan je door in teams te werken, door oog te hebben voor voldoende afwisseling en autonomie en door werk en privé in balans te houden. Ook het invoeren van aspecten van Het Nieuwe Werken of ondersteuning krijgen van je netwerk biedt kansen om het werk goed te organiseren.

Wat heeft Volta je te bieden?

  • Volta organiseert 2 keer per jaar een Flanders E-Consortium in elke provincie. Een netwerk van bedrijven, scholen, opleidingsinstituten, beleidsmakers wisselen hier ervaringen uit, bespreken diverse actuele thema’s, …. De kalender hiervan kan je terugvinden in de agenda

Tips van andere organisaties:

  • www.innovatiefaandeslag.be: deze website helpt mensen binnen organisaties die willen werken aan een innovatief arbeidsklimaat. Innovatieve arbeidsorganisaties zoeken een evenwicht tussen enerzijds de kwaliteit van de organisatie en anderzijds de kwaliteit van de arbeid. Hierdoor wordt de organisatie slagvaardiger in termen van efficiëntie, flexibiliteit, kwaliteitsvolle werking, innovativiteit en duurzaamheid. Tegelijkertijd worden zo jobs gecreëerd met meer ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers, met hogere motivatie als gevolg.
     
  • Om de werkbaarheid van jobs te verbeteren heeft de Stichting Innovatie & Arbeid masterclasses ontwikkeld. Via deze masterclasses kunnen ondernemingen, organisaties, leidinggevenden, zelfstandige ondernemers en werknemers leren wat ze kunnen doen om het werk werkbaarder te maken.

    Een organisatie of team kan je vergelijken met een boomgaard. Zie je “rotte appels” als oorzaak van problemen die alles verzuren of zie je ze eerder als een symptoom van pijnpunten of mankementen in je bedrijf of team waarmee je aan de slag kan gaan. In deze masterclass geven we leidinggevenden inzicht in de belangrijkste elementen van goed organiseren en geven we voorbeelden van hoe je een organisatie of team nog beter kan organiseren.