Werkbaar werk

Werkbaar werk wordt steeds belangrijker. We moeten met zijn allen langer blijven werken (verlenging van de loopbanen), maar hoe kan je als werkgever er ook voor zorgen dat je werknemers ook in jouw bedrijf aan de slag blijven?

Langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid, moeilijkheden combinatie werk-privé, iedere organisatie komt er mee in aanraking. Hoe zorg je ervoor dat het werk in jouw bedrijf werkbaar blijft voor iedereen?

Geëngageerde werknemers zien zichzelf langer werken in het bedrijf of de sector waarin ze nu werken. Engagement op de werkvloer leidt ook tot een goede sfeer, minder personeelsverloop of verzuim (ziekte) en betrokken werknemers. Gemotiveerde werknemers vormen zo de basis voor een snelle, correcte en fijne dienstverlening aan de klanten.

Een job krijgt de stempel ‘werkbaar werk’ als tegelijkertijd aan volgende 5 voorwaarden is voldaan:

  • de job is boeiend en uitdagend;
  • er is voldoende ruimte om arbeid en privé op elkaar af te stemmen;
  • het werk biedt de kans om zichzelf te ontplooien en bij te leren;
  • de job brengt de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de werknemer geen schade toe;
  • er is voldoende zekerheid over het behoud van werk.

Kort samengevat: werkbaar werk is werk dat rekening houdt met wat werknemers kunnen, kennen en willen.

En wat is het voordeel voor jou als werkgever?

Onderzoek toont aan dat bedrijven die ervoor zorgen dat hun medewerkers in goede gezondheid en met meer plezier hun werk doen, een hogere productiviteit kennen, een lager ziekteverzuim en personeelsverloop hebben en zo aantrekkelijker worden voor de arbeidsmarkt. Bovendien, klinkt de redenering, brengt een lager ziekteverzuim de kosten naar beneden.

Om je wegwijs te maken in de tools/websites die er bestaan rond werkbaar werk volgen we de grote blokken zoals ook SERV ze hanteert.