Praktisch

Werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden het aanvullend pensioen opvragen ten vroegste vanaf 60 jaar in het stelsel van SWT of als ze met vervroegd of wettelijk pensioen gaan. Klik hier om de formulieren te downloaden die de werknemers moeten invullen om de betaling van het aanvullend pensioen aan te vragen.

De mogelijkheden:

 • SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag):
  • Aanvraagformulier.
  • Kopie identiteitskaart.
  • Kopie bankkaart.
  • Kopie C4-SWT.
    
 • Vervroegd of wettelijk pensioen:
  • Aanvraagformulier.
  • Kopie identiteitskaart.
  • Kopie bankkaart.
  • Kennisgeving van beslissing – te bekomen via de Federale Pensioendienst.
    
 • Overlijden:
  • Uitbetaling aan rechthebbenden.
  • Aangifteformulier overlijden ingevuld en ondertekend door alle rechthebbenden.
  • Kopie identiteitskaart rechthebbenden.
  • Kopie bankkaart rechthebbenden.
  • Akte van overlijden.
  • Akte van bekendheid – enkel bij te voegen indien men niet gehuwd was op het ogenblik van overlijden.

Als een arbeider de sector verlaat (en dus niet langer onder PSC 149.01 valt), kan hij het opgebouwde aanvullende pensioen overdragen naar het pensioenplan van zijn nieuwe werkgever of sector of hij kan het behouden in het pensioenplan van de sector van de elektriciens.

Een klein deeltje van het aanvullende pensioen wordt gereserveerd voor een solidariteitsdekking. Dat fonds dient voor tegemoetkomingen bij onvoorziene risico’s: overlijden voor de start van het pensioen, arbeidsongeschiktheid bij ziekte of ongeval of tijdelijke werkloosheid.

Bij elke solidariteitsprestatie (arbeidsongeschiktheid of tijdelijke werkloosheid) wordt € 1 per dag op het pensioencontract gestort. Als je werknemer sterft wanneer hij nog actief is in de sector, dan ontvangen de begunstigden een aanvullend overlijdenskapitaal van € 1.500 bruto bovenop de uitbetaling van het aanvullend pensioen.