Sectoraal pensioenstelsel

Arbeiders die onder het PSC 149.01 vallen, hebben recht op een aanvullend pensioen. Dat is een aanvulling op het wettelijke pensioen dat je werknemer tijdens zijn loopbaan heeft opgebouwd.

Als werkgever betaal je een jaarlijkse bijdrage van 2,10% (vanaf 01.01.2016) berekend op de bruto jaarbezoldiging voor de opbouw van dit sectoraal pensioenstelsel. 95,50% daarvan gaat naar het pensioenluik en 4,50% daarvan voorziet in een solidariteitsdekking.

De door de werkgever verschuldigde bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86% wordt geïntegreerd in de werkgeversbijdragen en dus eveneens geïnd via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Meer weten?