Outplacement

Outwat? Outplacement is professionele begeleiding van pas ontslagen werknemers.

Gespecialiseerde bedrijven begeleiden hen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan. Denk daarbij aan hulp bij het solliciteren, psychologische begeleiding, logistieke en administratieve ondersteuning.

Welke werknemers hebben recht op outplacement?

In de nieuwe regelgeving werd het recht op outplacement uitgebreid naar alle werknemers die een opzegperiode hebben meer dan 30 weken, ongeacht de leeftijd.

Oudere werknemers (>45jaar) die een kortere opzegtermijn hebben blijven nog steeds vallen onder de vroegere zogeheten cao82 en hebben eveneens recht op outplacement.

Voor deze laatste doelgroep werden afspraken gemaakt met verschillende outplacementkantoren; maar uiteraard kan u ook voor andere doelgroepen bij hen terecht.

Wat zijn jouw verplichtingen als werkgever?

  • Je moet je werknemer schriftelijk melden dat hij recht op outplacement heeft.
  • Je kiest een outplacementbureau.
  • Jij betaalt alle kosten van de outplacementregeling.

Als je een outplacementbureau contacteert, vermeld je dat de ontslagen werknemer tot het PSC 149.01 behoort, en dat dus alle sectorale afspraken van kracht zijn.

Bekijk hieronder alle praktische informatie over outplacement via Volta.