DUABAAN

DUABAAN

Wil je samenwerken met scholen uit de buurt? Word dan hybride lesgever!

Wat zijn hybride lesgevers?

Hybride lesgevers zijn werknemers en bedrijfsleiders die vanuit hun tewerkstelling in een elektrotechnische onderneming een tijdelijke lesopdracht invullen in het onderwijs.

Wie zoeken we?

Vakmensen uit het bedrijfsleven die naast hun job hun passie en praktijkkennis willen doorgeven aan jong talent. Een pedagogische achtergrond hebben is niet nodig!

Wat betekent dit in de praktijk voor jou?

Jij of je werknemer engageert zich om voor de klas te staan in een elektrotechnische TSO- of BSO-richting. Je neemt contact op met je regionaal adviseur van Volta om jezelf of één van je werknemers kandidaat te stellen als hybride lesgever.

Volta neemt contact op met jou en plant een gezamenlijk overleg in met een school in de buurt waar een openstaande vacature is. Als er een goede match is tussen jou en de school tekent je bedrijf met de school een overeenkomst waar de omkadering van de lesopdracht in staat. De school betaalt jouw bedrijf een vergoeding voor de lesopdracht.

Ter voorbereiding van je lesopdracht volg jij of je werknemer een kort en gratis didactisch opleidingstraject van 4 dagen gegeven door een hogeschool om pedagogische skills te verwerven die belangrijk zijn om voor de klas te staan. Hiernaast krijg jij of je werknemer ook een mentor toegewezen ter begeleiding en opvolging op school.

Alles goed verlopen? Dan start je lesopdracht bij de school!

Volta staat in voor de opvolging, ondersteuning en kan gecontacteerd worden bij vragen.

Projectplanning

Projectplanning

Meer informatie? Contacteer Martine De Groof telefonisch op 0491 56 05 35 of via e-mail duabaan@volta-org.be

Wat zijn voor mij de voordelen?

 • Je leidt de werknemer van de toekomst op.
 • Je relatie met de toekomstige werknemer start reeds op de schoolbanken.
 • Jouw werknemer ontwikkelt zijn pedagogische en didactische vaardigheden.
 • Je laat jong talent kennismaken met STEM-beroepen.
 • Een tekort aan orders kan opgevangen worden door een werknemer tijdelijk in te zetten als hybride lesgever.
 • Werknemers die lichter werk moeten doen, die niet meer 100% fysiek kunnen werken, kunnen een tijdelijke lesopdracht vervullen op school.
 • Je toont dat jouw bedrijf maatschappelijk betrokken is bij het zoeken naar oplossingen om het lerarentekort in te dijken.
 • Je ontvangt een financiële vergoeding voor de tijdelijke lesopdracht die een werknemer op zich neemt.

Houdt dit een langdurig onderwijsengagement in?

Nee, het is een tijdelijk project waarbij een werknemer van een bedrijf voor een vooraf bepaalde periode en onder welbepaalde voorwaarden een lesopdracht opneemt in een school.

Is een educatieve vooropleiding verplicht?

Ja en nee, de hybride lesgever moet geen vooropleiding hebben gevolgd om zich kandidaat te stellen voor het project, maar moet wel een kort en gratis didactisch traject van 3 dagen volgen ter voorbereiding van zijn lesopdracht. Later wordt er nog een terugkomdag georganiseerd. Deze wordt (kosteloos) voorzien door Volta en zal gegeven worden door leerkrachten van een hogeschool. De opleiding is op maat van de sector ontwikkeld om op een korte en praktische manier je werknemer klaar te stomen voor een lesopdracht in een TSO-BSO omgeving.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om hybride lesgever te worden?

Een pedagogische achtergrond is niet nodig maar je zal wel enkele zaken moeten kunnen voorleggen om je kandidaat te kunnen stellen als hybride lesgever zoals:

 • Het voorleggen van een bewijs van onberispelijk gedrag via een uittreksel uit het strafregister (model 596.2).
 • Medische geschiktheid aantonen via een medisch attest afgeleverd door een (bedrijfs)arts.
 • Vereiste kennis hebben van het Nederlands als onderwijstaal (Europees taalniveau C1).
 • Beschikken over een relevant vakdiploma in het kader van de lesopdracht.
 • Succesvol voltooien van de verplichte educatieve vooropleiding, of beschikken over aantoonbare onderwijservaring via een diploma van een erkende lerarenopleiding.

Wat moet ik me inbeelden bij ‘een lesopdracht’?

Een lesopdracht is een brede verzamelnaam voor alle taken van een leerkracht. Een lesopdracht houdt in:

 • Planning en voorbereiding van de lessen
 • Het lesgeven zelf
 • De klaseigen leerlingenbegeleiding
 • Evaluatie van de leerlingen
 • Overleg en samenwerking met directie, leerkrachten, CLB en ouders

In de overeenkomst tussen de school en het bedrijf worden alle afspraken vastgelegd over de duur van de lesopdracht, het aantal uren die moeten gepresteerd worden en andere praktische zaken waarvoor de hybride lesgever gerechtigd is zoals bijvoorbeeld de vergaderingen van de klassenraad.

Wat betekent dit voor het loon?

De financiële en sociale verplichtingen ten aanzien van de werknemer blijven ten laste van het bedrijf. Hij behoudt dus het loon dat door het bedrijf uitbetaald wordt. De school betaalt aan het bedrijf maandelijks een financiële tegemoetkoming per gepresteerd lesuur van de overeengekomen lesopdracht via facturatie van het bedrijf.

De forfaitaire prestatievergoeding die door de Vlaamse Regering is vastgelegd bedraagt 59,66 euro per lesuur.

Hieronder kan je een model van een raamovereenkomst raadplegen en gebruiken.