Duaal leren

Beroepen binnen de elektriciteitssector kunnen niet louter op de schoolbanken aangeleerd worden. Schoolgebouwen zijn niet altijd afgestemd op het werken met bepaalde elektrische installaties. Onze sector heeft nood aan goed gekwalificeerde jongeren om de instroom in de sector te verhogen.

Duaal leren biedt een antwoord op al deze verzuchtingen, het is een doorgedreven vorm van leren op de werkplaats. De leerlingen leren immers vaardigheden aan in echte werksituaties.

Volta ondersteunt de onderwijssector bij projecten die de kwaliteit van elektrotechnische opleidingen wil verbeteren.

Reeds sinds schooljaar 2016-2017 zet Volta in op duaal leren samen met Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts, en Vlaams minister van werk, Hilde Crevits.

Wat zijn mijn financiële voordelen?

 • Doelgroepvermindering mentor:
  • Volta organiseert een mentoropleiding - niet te missen indien je in het duaal traject wil stappen.
 • Stagebonus
 • Doelgroepvermindering voor jonge werknemers
 • Klik hier voor meer info over bovenstaande voordelen

Welke opleidingen in onze sector worden duaal aangeboden?

Volta ondersteunt 11 trajecten:

 • Elektrische installaties duaal (3de graad BSO)
 • Elektrotechnicus duaal (7de specialisatiejaar)
 • Installateur Elektrotechnische Basiscomponenten duaal (2de graad BSO)
 • Installateur Gebouwenautomatisering duaal (7de specialisatiejaar)
 • Elektrotechnieken duaal (3de graad TSO)
 • Podiumtechnieken duaal (3de graad TSO)
 • Technicus Hernieuwbare Energietechnieken duaal (Se-n-Se jaar)
 • Elektromechanische technieken duaal (TSO)
 • Installateur nutsvoorzieningen duaal (7de jaar BSO) (nieuw)
 • Koelinstallaties duaal (3de graad BSO) (nieuw)
 • Technicus koelinstallaties duaal (7de jaar BSO) (nieuw)

Welke scholen bieden er duaal leren aan?

Hier vind je een overzicht van al de scholen die duaal leren aanbieden.

Hoe kan ik een werkplek aanbieden?

Al de actuele informatie over hoe je zelf een werkplek kan aanbieden, vind je terug op deze website.

Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever?

 • Je hebt de wettelijke verplichting om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Deze verzekering geldt zowel voor de werkplekcomponent als voor de schoolcomponent.
 • Je bent verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de jongeren.
 • Je bent wettelijk verplicht een preventiescan af te nemen van jouw onderneming.
 • Aansluiting bij een sociaal secretariaat.
 • Verplichte aanmelding bij Dimona (normaal regelt je sociaal secretariaat dit voor jou).
 • Je moet je aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (ook hier kan je sociaal secretariaat je helpen).
 • Ook ben je verplicht om een arbeidsreglement te hebben (je sociaal secretariaat begeleidt dit normaal).
 • Werkkledij, werkschoenen, PBM's en materiaal ter beschikking stellen.
 • Een mentor (minstens 25j oud en met 5 jaar relevante werkervaring) aanstellen voor de opleiding van de jongere. Met een bewijs van vooropleiding kan:
  • de minimumleeftijd van de mentor teruggebracht worden tot 23 jaar;
  • en/of een afwijking op de vereiste praktijkervaring worden toegestaan.
 • Je bent verplicht om ons voor deze mentor een recent bewijs van goed gedrag en zeden 596.2 te bezorgen. Let erop dat het het juiste document is (596.2).
 • Het volgen van een mentoropleiding is verplicht.
 • Minderjarigen mogen niet werken op zon-en feestdagen en niet tussen 22u en 6u.

Toolbox

Bij de opstart van het duale traject ontvangt de jongere een pakket dat hij/zij kan gebruiken samen met zijn/haar mentor. Hierin zit heel wat informatie verzameld, zodat hij/zij alles snel kan terugvinden. Hier even een overzicht van wat er in dat pakket zit:

 • Beeldwoordenboek
 • Informatiefiches
 • Logboek: de jongere krijgt dit via de school. Hierin kan de jongere per week notitie nemen van de werkzaamheden, illustraties toevoegen en de activiteitenlijst afvinken. Dit logboek is dé ideale basis voor de evaluatie.

Matching via Kazi

Zorgen dat de juiste duale jongere in jouw bedrijf terechtkomt dat is de doelstelling van Kazi.
Door het doorlopen van een korte vragenlijst breng je als werkgever in kaart welke werkwaarden je zoekt in de jongere en welke (team)rol deze in je bedrijf dient op te nemen.

Vraag aan de school om ook de jongeren te screenen via de Kazi vragenlijst voor jongeren en maak zo de perfecte match!

De screening vind je hier. Voor deze tool gebruik je best Google Chrome, Safari, ... als webbrowser, Internet Explorer is hiervoor niet geschikt.

Juridische info

Op deze website vind je meer juridische informatie terug omtrent werkplekleren.

Activiteitenlijst & standaardtraject

Op basis van het beroepskwalificatiedossier stelde Volta, samen met de onderwijsverstrekkers een activiteitenlijst op. Deze wordt ingevuld door het stagebedrijf en geeft aan welke competenties op de werkvloer aangeleerd kunnen worden. De activiteitenlijst voor het traject 'Elektromechanische technieken duaal' kan je hier terugvinden. Deze werd opgemaakt in samenwerking met de metaalsector. Al de andere lijsten staan hieronder opgesomd.

In het standaardtraject staat welk aandeel van de opleiding besteed wordt aan de component school en aan de component werkplekleren. Dat aandeel wordt uitgedrukt in een gemiddeld aantal uren per week in het schooljaar. Een standaardtraject is dus het leerplan welke moet gevolgd worden in kader van duaal leren, terwijl de activiteitslijst een opsomming van activiteiten is.  

Wil je weten hoe zo een standaardtraject eruit ziet? Klik dan hier voor dat van installateur gebouwenautomatisering.

Voor alle andere standaardtrajecten verwijzen we je graag door naar de website van onderwijs Vlaanderen.

Tips & tricks voor een goed onthaalbeleid van jongeren in werkplekleren

Extra's ter ondersteuning van peters en meters:

5 filmpjes over optimale communicatie, werkhouding, motivatie, leertempo en veiligheid.

Coaching

Nieuwe werknemers hebben nood aan degelijke coaching: ze kunnen veel leren van iemand die hen persoonlijk opvolgt, steunt en bijstuurt waar nodig.

Tips & Tricks voor een goede OAO

Tool arbeidsrijpheid

Als hulpmiddel voor de screening van de jongeren is er de tool arbeidsrijpheid. Dit geeft het bedrijf en de school in één oogopslag een idee hoe de jongere zich profileert qua attitude.

Preventiescan

Informatiefiches