Duaal leren

Beroepen binnen de elektriciteitssector kunnen niet louter op de schoolbanken aangeleerd worden. Schoolgebouwen zijn niet altijd afgestemd op het werken met bepaalde elektrische installaties. Onze sector heeft nood aan goed gekwalificeerde jongeren om de instroom in de sector te verhogen.

Duaal leren biedt een antwoord op al deze verzuchtingen, het is een doorgedreven vorm van leren op de werkplaats. De leerlingen leren immers vaardigheden aan in echte werksituaties.

Volta ondersteunt de onderwijssector bij projecten die de kwaliteit van elektrotechnische opleidingen wil verbeteren.

Reeds sinds schooljaar 2016-2017 zet Volta in op duaal leren samen met Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, en Vlaams minister van werk, Philippe Muyters.

Wat zijn mijn financiële voordelen?

 • Doelgroepvermindering mentor:
  • Volta organiseert een mentoropleiding - niet te missen indien je in het duaal traject wil stappen.
 • Stagebonus
 • Doelgroepvermindering voor jonge werknemers
 • Klik hier voor meer info over bovenstaande voordelen

Welke opleidingen in onze sector worden duaal aangeboden?

Vanaf schooljaar 2018-2019 worden niet minder dan 8 trajecten duaal aangeboden in verschillende scholen verspreid over hele Vlaanderen.

 • Elektrische installaties (3de graad BSO, voortzetting van bestaand traject)
 • Elektrotechnicus (7de specialisatiejaar)
 • Installateur Gebouwenautomatisering (7de specialisatiejaar)
 • Elektrotechnieken (3de graad TSO)
 • Podiumtechnieken (3de graad TSO)
 • Beveiligingstechnicus (Se-n-Se jaar)
 • Technicus Hernieuwbare Energietechnieken (Se-n-Se jaar)
 • Elektromechanische technieken duaal (TSO)

Welke scholen in mijn provincie bieden duaal leren aan?

Hier vind je een overzicht van de scholen in jouw provincie die duaal leren aanbieden.

Hoe kan ik een werkplek aanbieden?

Al de actuele informatie over hoe je zelf een werkplek kan aanbieden, vind je terug op deze website.

Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever?

 • Je hebt de wettelijke verplichting om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Deze verzekering geldt zowel voor de werkplekcomponent als voor de schoolcomponent.
 • Je bent verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de jongeren.
 • Je bent wettelijk verplicht een preventiescan af te nemen van jouw onderneming.
 • Aansluiting bij een sociaal secretariaat.
 • Verplichte aanmelding bij Dimona (normaal regelt je sociaal secretariaat dit voor jou).
 • Je moet je aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (ook hier kan je sociaal secretariaat je helpen).
 • Ook ben je verplicht om een arbeidsreglement te hebben (je sociaal secretariaat begeleidt dit normaal).
 • Werkkledij, werkschoenen, PBM's en materiaal ter beschikking stellen.
 • Een mentor (minstens 25j oud en met 5 jaar relevante werkervaring) aanstellen voor de opleiding van de jongere. Met een bewijs van vooropleiding kan:
  • de minimumleeftijd van de mentor teruggebracht worden tot 23 jaar;
  • en/of een afwijking op de vereiste praktijkervaring worden toegestaan.
 • Je bent verplicht om ons voor deze mentor een recent bewijs van goed gedrag en zeden 596.2 te bezorgen. Let erop dat het het juiste document is (596.2).
 • Het volgen van een mentoropleiding is verplicht.
 • Minderjarigen mogen niet werken op zon-en feestdagen en niet tussen 22u en 6u.

Preventiescan

Deze preventiescan biedt je een inschatting over het actuele preventiebeleid in jouw onderneming. We willen graag even benadrukken dat het hier gaat om een wettelijke verplichting. In geval van een arbeidsongeval kan de verzekeringsmaatschappij deze scan opvragen. Zorg dus dat je hiermee ook in orde bent.

Hier vind je het document.

Toolbox

Bij de opstart van het duale traject ontvangt de jongere een pakket dat hij/zij kan gebruiken samen met zijn/haar mentor. Hierin zit heel wat informatie verzameld, zodat hij/zij alles snel kan terugvinden. Hier even een overzicht van wat er in dat pakket zit:

 • Beeldwoordenboek
 • Informatiefiches
 • Logboek: de jongere krijgt dit via de school. Hierin kan de jongere per week notitie nemen van de werkzaamheden, illustraties toevoegen en de activiteitenlijst afvinken. Dit logboek is dé ideale basis voor de evaluatie.

Juridische info

Op deze website vind je meer juridische informatie terug omtrent werkplekleren.

 

Op basis van het beroepskwalificatiedossier stelde Volta, samen met de onderwijsverstrekkers een activiteitenlijst op. Deze wordt ingevuld door het stagebedrijf en geeft aan welke competenties op de werkvloer aangeleerd kunnen worden. De activiteitenlijst voor het traject 'Elektromechanische technieken duaal' kan je hier terugvinden. Deze werd opgemaakt in samenwerking met de metaalsector. Al de andere lijsten staan hieronder opgesomd.

Tips & Tricks voor een goede OAO

Tool arbeidsrijpheid

Als hulpmiddel voor de screening van de jongeren is er de tool arbeidsrijpheid. Dit geeft het bedrijf en de school in één oogopslag een idee hoe de jongere zich profileert qua attitude.

Waarom is duaal leren zo belangrijk?

Bekijk dit filmpje zodat ook jij overtuigd kan worden!

Informatiefiches