Maatregelen ter ondersteuning van bedrijven

Er zijn verschillende steunmaatregelen beschikbaar voor bedrijven. Hier volgt een niet-limitatief overzicht van de steunmaatregelen (geldig tot op heden: 28 oktober 2020).

Wij raden je ook aan om contact op te nemen met jouw sociaal secretariaat om je te informeren over de verschillende steunmaatregelen die ter beschikking staan (betalingsuitstel, opleidingscheques, ouderschapsverlof, organisatie van het werk in verband met jouw gezondheid en die van jouw personeel zijn slechts enkele voorbeelden).

Brussel

Actiris activa.brussels

Wil je iemand aanwerven maar heb je niet veel financiële marge? De premie activa.brussels helpt je om die volgende stap te zetten tegen een lagere kostprijs.

Actiris 57+

Laat je bedrijf gebruikmaken van de ervaring en kennis van een ervaren medewerker én betaal minder sociale bijdragen. Ook voor je huidige werknemers van boven de 57 kan je een vermindering op de sociale bijdragen genieten. En dit tot ze op pensioen gaan!

Actiris beroepsopleidingscheques

De kandidaat die je wil aanwerven, heeft een bijkomende opleiding nodig om zijn nieuwe job in je onderneming uit te oefenen? Denk dan aan de beroepsopleidingscheques!

Actiris Stage First

Dankzij de Stage First kan je aan bijzonder voordelige voorwaarden een laag of gemiddeld opgeleide jongere aannemen en hem opleiden in functie van de behoeften van je bedrijf. Zo heeft de jongere in één klap ook een belangrijke eerste beroepservaring.

Actiris - Premie phoenix.brussels

Een nieuwe medewerker aanwerven? Actiris helpt en begeleidt je na een bijzonder jaar. Ontdek de premie phoenix.brussels.

 

Vlaanderen

Aanwervingsincentive

Werf je als werkgever een langdurig werkzoekende aan die tussen 25 en 56 jaar oud is? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden een aanwervingsincentive krijgen. Dat is een premie tot 4.250 euro.

Doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren

Werf je een laaggeschoolde jongere aan?

Dan kun je een doelgroepvermindering of ‘RSZ-vermindering’ krijgen. Voldoen jij en je laaggeschoolde werknemer aan alle voorwaarden? Dan valt de werkgeversbijdrage volledig weg.

Doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding

Een leerling in een duale of alternerende opleiding leert zijn vak zowel op school als op de werkvloer.

Leid je als werkgever zo’n jongere op in jouw onderneming? Dan kun je een doelgroepvermindering of ‘RSZ-vermindering’ krijgen. Je betaalt dan minder werkgeversbijdragen voor de leerling.

Doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs

Leid je als werkgever een DBSO-jongere op in jouw onderneming? Dan kun je een doelgroepvermindering of ‘RSZ-vermindering’ krijgen. Je betaalt dan minder werkgeversbijdragen voor de DBSO-jongere. De doelgroepvermindering bedraagt maximum 1.000 euro per kwartaal voor een tewerkstelling vanaf 80%.

Doelgroepvermindering voor oudere werkende werknemers (58+)

Is 1 van je werknemers 58 jaar of ouder? Dan kun je een doelgroepvermindering of ‘RSZ-vermindering’ krijgen. Je betaalt dan minder werkgeversbijdragen voor die werknemer. De vermindering bedraagt 600 of 1.500 euro per kwartaal voor een tewerkstelling vanaf 80 procent.

Doelgroepvermindering voor oudere niet-werkende werkzoekenden (58+)

Werf je een niet-werkende werkzoekende aan van 58 jaar of ouder? Dan kun je een doelgroepvermindering of ‘RSZ-vermindering’ krijgen. Voldoen jij en je werknemer aan alle voorwaarden? Dan vallen de werkgeversbijdragen volledig weg voor een tewerkstelling vanaf 80 procent.