Diversiteit in de elektrotechnische sector

Diversiteit, wat is dat?

Diversiteit aanmoedigen in het arbeidsleven, betekent dat de werkplek een afspiegeling van de samenleving is. Het betekent gelijke kansen bieden aan iedereen, ongeacht hun situatie: afkomst, leeftijd, fysieke beperking, seksuele geaardheid, uiterlijk, cultuur, levensbeschouwing of godsdienstige overtuiging, nationaliteit, … Het betekent inclusie van iedereen, overeenkomstig het beginsel van gelijke behandeling, de eerbiediging van de fundamentele rechten en de antidiscriminatiewetgeving. Het betekent talent op de eerste plaats zetten.

In de praktijk is diversiteitsmanagement in HR gericht op de professionele integratie van elke groep die op de arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd, op het interne management van de werknemers en op de interne en externe communicatie.

Waarom diversiteit in jouw bedrijf bevorderen?

De elektrotechnische sector investeert in diversiteit. Waarom? De ‘diverse’ redenen vind je in het filmpje hieronder 👇

Welke premies, welke steun?

Volta ondersteunt je bij het implementeren van diversiteit. Aarzel niet om je regionaal adviseur te contacteren of om gebruik te maken van bestaande hulpmiddelen zoals:

In de drie regio's

In alle regio’s (zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel) bestaan er premies voor het in dienst nemen van bepaalde risicogroepen, zoals 55-plussers, jongeren onder de 25, … Hier vind je alle steunmaatregelen.

Bijkomende informatie en tips om acties rond dit thema uit te werken vind je hier.

In Brussel

In het Brusselse Gewest bestaan er financierings- en begeleidingsmogelijkheden om de werkgevers te ondersteunen.

De afdeling Diversiteit van Actiris begeleidt je gratis om de verschillende actielijnen uit te stippelen en te ontwikkelen. Deze ondersteuning op maat werd gecreëerd om een maximale impact te garanderen op de selectieprocedure, het personeelsbeheer en de interne en externe communicatie.

Er is een flexibel instrument aan gekoppeld voor de uitvoering van structurele en duurzame oplossingen, namelijk het diversiteitsplan. Je kan kiezen voor een mini-plan of een globaal plan:

  1. Het mini-plan kan door alle ondernemingen worden uitgevoerd, maar is vooral bedoeld om tegemoet te komen aan de behoeften van kmo’s (minder dan 50 medewerkers). Jouw bedrijf werkt dan specifiek rond de thema’s diversiteit en anti-discriminatie. De looptijd is 2 jaar en er wordt tot € 5.000 gefinancierd. Minstens één van de sectorale acties moet erin worden opgenomen.
  2. Het globaal plan is een meer omvattend instrument dat een systematische aanpak biedt. Jouw bedrijf kan een globale analyse maken van het diversiteits- en antidiscriminatiebeleid, structurele en duurzame acties ondernemen op vier interventiedomeinen: rekrutering en selectie, personeelsbeleid, interne communicatie en externe positionering. Je kan dit plan gebruiken als een kader voor het beleid van je organisatie. De looptijd is 2 jaar en wordt medegefinancierd tot een bedrag van € 10.000. Minstens drie van de sectorale acties moeten erin worden opgenomen én het is mogelijk om het diversiteitslabel te verkrijgen.

Klik hier om hierover meer te weten te komen.

Heb je hierover nog vragen of wil je graag met ons over praten? Neem dan contact op me je regionaal adviseur.