Elektriek werkplekenergiek (project 7444 - looptijd 01/01/2018 - 31/12/2019)

Opzet:
Via het ESF project wil Volta ervoor zorgen dat leerlingen/jongeren terecht komen op kwalitatieve werkplekken.

Hoe?
Door het voortdurend opvolgen van de werkplekken tijdens de verschillende fasen van duaal leren. Startende vanuit een intakegesprek bij de start van duaal leren en verschillende gesprekken tijdens het volledige project wordt een analyse gemaakt van de werkplek en indien gewenst/nodig een coaching op maat van het bedrijf aangeboden.

Doel:
Concreet wilt Volta tijdens dit project ervoor zorgen dat de kwaliteit van de werkplekken versterkt worden door kwalitatieve gesprekken bij de erkenningsaanvraag en bedrijfsbezoeken bij of na die aanvraag. We organiseren ook kwaliteitsopvolging door op verschillende tijdstippen contact te hebben met de werkplekken.

Partners:
ESF Vlaanderen

Bijdrage vanuit ESF: € 100.000

Bijdrage vanuit VCF: €159.000