Privacy

Cookiestatement

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. U hoeft zich over deze cookies geen zorgen te maken. Ze dienen enkel om onze site beter af te stemmen op uw behoeften, wensen en voorkeuren. Volta (FBZ elektriciens, Tecnolec vzw, Vormelek vzw) gebruikt enkel functionele cookies

Functionele cookies vergemakkelijken het functioneren van de website en zorgen ervoor dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. De cookies op onze website worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan. Ze lezen enkel de informatie die ze zelf plaatsen en hebben geen toegang tot andere informatie.

Google Analytics

Op deze website hebben we Google Analytics geïnstalleerd. Deze cookies genereren informatie over uw gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres) en slaan die informatie op in servers in de Verenigde Staten die Google beheert.
Google combineert uw IP-adres trouwens niet met andere gegevens waarover het beschikt.

Google gebruikt deze informatie om:

 • bij te houden hoe een website wordt gebruikt,
 • rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten,
 • andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie enkel aan derden verschaffen indien het hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Door gebruik te maken van de Volta (FBZ elektriciens, Tecnolec vzw, Vormelek vzw) website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Beheer zelf de cookies

Uw internetbrowser laat u toe:

 • dat u het gebruik van cookies verhindert,
 • dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt, of
 • dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert.

Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Volta (FBZ elektriciens, Tecnolec vzw, Vormelek vzw) of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Volta (FBZ elektriciens, Tecnolec vzw, Vormelek vzw) levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Volta (FBZ elektriciens, Tecnolec vzw, Vormelek vzw) de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Volta (FBZ elektriciens, Tecnolec vzw, Vormelek vzw) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de sitebeheerder contacteren.

Algemene clausule persoonlijke levenssfeer

Elke verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met deze website is onderworpen aan de Belgische wet (wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Indien u wenst te reageren op een van de praktijken hierboven omschreven, kan u ons contacteren per e-mail: privacy@volta-org.be.

Bij elk bezoek aan de website herkent onze server automatisch uw domein van oorsprong.

Uw e-mail adres wordt niet automatisch gedetecteerd.

Door de toegang tot de website van Volta (FBZ elektriciens, Tecnolec vzw, Vormelek vzw) verklaart u als internetgebruiker dat u kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden hieronder en uitdrukkelijk akkoord gaat.

U geeft aan Volta (FBZ elektriciens, Tecnolec vzw, Vormelek vzw) de toelating om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

 • Volta (FBZ elektriciens, Tecnolec vzw, Vormelek vzw) eerbiedigt de privacy van u als internetgebruiker overeenkomstig de geldende wetgeving.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is FBZ, Marlylaan 15/8, 1120 Brussel.
 • Uw persoonsgegevens die via de website van Volta (FBZ elektriciens, Tecnolec vzw, Vormelek vzw) worden verzameld, worden enkel door Volta (FBZ elektriciens, Tecnolec vzw, Vormelek vzw) verwerkt voor het toezenden van informatie over de activiteiten van Volta (FBZ elektriciens, Tecnolec vzw, Vormelek vzw). Deze gegevens worden niet meegedeeld aan derden.
 • U heeft recht van toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en die door Volta (FBZ elektriciens, Tecnolec vzw, Vormelek vzw) worden verwerkt en u kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren, evenals de onjuiste en verwerkte gegevens doen schrappen.
 • U kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie door Volta (FBZ elektriciens, Tecnolec vzw, Vormelek vzw). Stuur hiervoor een e-mail naar info@volta-org.be.
 • Uw persoonsgegevens worden door Volta (FBZ elektriciens, Tecnolec vzw, Vormelek vzw) strikt vertrouwelijk verwerkt.