Word jij onze partner?

Heb jij als opleidingsinstituut praktische elektrotechnische opleidingen in je aanbod? Wil je deze meer kenbaar maken in de wereld van de elektrotechniek?

Dan is een partnerschap met Volta net wat je nodig hebt!

Wat?

Vaak is het zo dat bedrijven op zoek zijn naar praktische opleidingen die op korte termijn bruikbaar zijn op de werkvloer, minder theoretisch opgevat zijn en idealiter bij wijze van spreken rond de kerktoren georganiseerd worden. Kwalitatieve praktische opleidingen, mét adequaat didactisch materiaal regionaal organiseren … dat is een uitdaging.

Volta is ervan overtuigd dat jij als opleidingsinstituut een antwoord kan bieden op deze noden. Maar hoe maak je deze kenbaar aan de juiste doelgroep?

Volta, Kruispunt van elektrotechniek, staat als sectororganisatie rechtstreeks in contact met meer dan 5.000 elektrotechnische bedrijven en kan je helpen jouw aanbod te verspreiden!

Hoe?

  • Onze regionale adviseurs nemen je aanbod mee in hun opleidingsmap.
  • Op de website van Volta wordt de link gelegd naar jouw aanbod.
  • In de nieuwsbrief van Volta word je als partner geregeld in de kijker gezet.

In ruil voor deze promotie vragen we aan jou een korting toe te kennen aan bedrijven uit de sector die hun werknemers inschrijven voor jouw opleidingen.

Welke opleidingen?

Om opgenomen te worden in het partnerschap zijn er een aantal criteria waar de opleidingen aan dienen te voldoen.

  • Ze zijn voldoende praktisch, we streven naar minstens 40% hands-on oefeningen.
  • Ze zijn sectorrelevant.
  • Ze worden georganiseerd op weekdagen, tussen 7u en 18u.
  • Ze duren minimaal 3 uur.
  • Verplichte opleidingen in het kader van technische (her)certificeringen, … komen niet in aanmerking.

Neem contact op met je regionaal adviseur. Deze zal met jou afstemmen welke opleidingen we samen op de kaart kunnen zetten!