Opleiding & competentiebeheer

Zin om jouw werkervaring in te zetten?

Word vrijwillige mentor!

duo4job

DUO for a JOB biedt gratis, doeltreffende en gepersonaliseerde begeleiding aan jonge werkzoekenden met een
migratieachtergrond (mentees) door hen gedurende 6 maanden in duo te plaatsen met ervaren vrijwilligers ouder dan
50 jaar (mentoren). Met deze intergenerationele en interculturele mentoring mikt de vereniging op 3 doelstellingen:

  1. gelijke toegang tot de arbeidsmarkt bewerkstelligen doordat deze jongeren genieten van de ervaring van een mentor om de moeilijkheden die ze ervaren te overwinnen;
  2. de competenties en ervaring van 50 plussers blijven waarderen terwijl ze een verrijkende, menselijke ervaring beleven, nieuwe competenties ontwikkelen en deel uitmaken van een lokaal actief netwerk van mentoren;
  3. “samen leven” stimuleren door een uniek ontmoetingsplatform te bieden dat generaties en culturen overschrijdt, waardoor vooroordelen en stereotype denken ontkracht worden.

Waarom mentor worden

Mentor worden?

Mentor zijn dat is je engageren voor een zinvol maatschappelijk project.

Om mentor te worden, ben je:

  • 50-plusser
  • 2 tot 3 uur beschikbaar per week
  • Gedreven om je kennis en ervaring over te dragen

Geen ervaring met coaching is vereist.

Een duo loopt 6 maanden. Je wordt bijgestaan door de medewerkers van de organisatie die opvolging doen en infosessies en regelmatige ontmoetingen tussen mentoren organiseren.

Neem deel aan onze infosessie van 20/01/2021!