Technologie & reglementering

Vergelijking verschillende technologieën in kleine woningen

Project:

Europa zet volop in op CO2-reductie en verstedelijking, wat ertoe zal leiden dat we in de toekomst kleiner zullen moeten gaan wonen in efficiëntere huizen(jes). In het Europees project Housing for zero Energy (H4.0E), waar Volta aan meewerkt, worden in dat kader 60 huisjes (waarvan 6 in België) van 50-80m² in verschillende landen uitgerust met verschillende technieken met het doel om de C02 voetafdruk, en het energieverbruik zo klein mogelijk te houden. Daarom werd beslist om de passiefstandaard te hanteren voor deze woningen (<15W/m² warmteverlies), waardoor de totale thermische behoefte zeer klein wordt (<2.5kW), en wordt bekeken om af te stappen van de klassieke oplossingen. Een studie zal uitmaken welke technologieën het interessantst zijn om te testen.

Eens bewoond, wordt het verbruik van deze huisjes gedurende 1 jaar opgevolgd, om te kunnen bepalen welke technieken de beste resultaten bereiken. De bewoners zullen gedurende deze periode mee begeleid worden om deze systemen op de correcte manier te gebruiken, en zullen ook toegang hebben tot al de meetgegevens zodat ze door bewustwording minder kunnen gaan verbruiken.

Tijdens de meetperiode zal ook het gedrag van de bewoners en hun comfortgevoel mee in kaart gebracht worden, zodat op het einde van de rit voor elke technologie de voor- en nadelen opgelijst kunnen worden.

Technieken:

De 6 huisjes in België zullen allemaal uitgerust worden met PV-panelen en mechanische ventilatie.

De studie zal o.a. volgende technieken behandelen:

  • Lucht/lucht warmtepomp en een elektrische boiler voor sanitair warm water (SWW).
  • Infrarood (IR) panelen voor verwarming, en een elektrische boiler voor SWW. Hier is er geen actieve koeling mogelijk in de zomer, en zullen de structurele maatregelen om de zon buiten te houden in de zomer (bv. overkapping aan grote ramen, …) dus zeer belangrijk zijn.
  • Is vloerverwarming nog interessant vanwege zijn inertie?
  • Er zijn ook al heel wat modulaire systemen op de markt waar alle technieken (ventilatie unit, lucht/water warmtepomp, buffervat en PV-omvormer) in een rack voorgemonteerd op de werf geleverd worden. We zullen onderzoeken in hoeverre deze systemen interessant zijn voor kleine woningen.

Meten=weten!

Om de prestaties van de verschillende technologieën met elkaar te kunnen vergelijken is het noodzakelijk om deze te meten. Daarom worden extra meters geplaatst in de zekeringkast om de verbruiken te meten. Volgende zaken zullen gemeten worden:

  • Totaal energieverbruik woning (digitale meter);
  • Verbruik van verwarming/koeling/ventilatie (inclusief SWW);
  • PV-productie;
  • Huisverbruik (verlichting, TV, koken, …);
  • Binnen -en buitentemperatuur.

Deze gegevens, alsook de feedback van de bewoners naar comfort en gebruik zullen aan het einde van het project in 2021 gepubliceerd worden. Zo kan iedereen zelf beslissen welke technologieën zij zullen kiezen.

Interesse? Neem dan gerust contact op met bart.vannoppen@volta-org.be