Technologie & reglementering

Premie voor sturing van elektrische warmte

De laatste jaren is elektrische warmte ontzettend populair. De systemen zijn een pak zuiniger geworden en bieden verschillende voordelen. Heb je zonnepanelen? Dan kun je een groot deel van de elektriciteit hiervoor zelf voorzien. Het verbruik van elektrische warmte ligt hoger dan bij een traditionele verwarming op aardgas of mazout. Dit kan gecompenseerd worden door gebruik te maken van het nachttarief of in te spelen op de variabele elektriciteitsprijzen die nu al op de markt worden aangeboden door energieleveranciers. We zullen dus slim om moeten gaan met het verbruik van onze elektrische warmte. Zeker met de komst van het capaciteitstarrief midden 2022, waarbij we afgerekend zullen worden op onze stroompiek, is het zinvol een sturing te voorzien voor het aansturen van onze elektrische warmte. Met een sturingsapparaat kan je je elektriciteits-en warmteverbruik zoveel mogelijk afstemmen op je eigen verbruik en productie en jezelf heel wat geld besparen. De investering is dus zeker meer dan de moeite waard en verdiend zichzelf terug! 

De Vlaamse regering komt hierin tegemoet door een premie te verschaffen voor iedereen die investeert in een slimme sturing voor accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen. De premie bedraagt maximum 50% van de factuur, met een maximumbedrag van € 400. Hierbij wordt een accumulatieverwarming gedefinieerd als een elektrisch verwarmingstoestel voor ruimteverwarming dat voorzien is van warmteopslag in keramisch materiaal.  

De premie kan zowel voor woongebouwen (appartementen en woningen) en niet-woongebouwen worden aangevraagd. Per EAN-code kan maximaal één premie worden toegekend.  

Een niet-limitatieve lijst met sturingsapparaten die in aanmerking komen voor deze premie kan je consulteren op: maakjemeterslim - premie SEW.

Als het sturingsapparaat nog niet op Maak Je Meter Slim staat, maar toch voldoet aan de technische voorwaarden, moet je de technische documentatie van je sturingsapparaat toevoegen aan je aanvraag. Het sturingsapparaat moet in elk geval in staat zijn om: 

  • Het energieverbruik te meten van de desbetreffende warmte-omzetter op tijdsintervallen die korter of gelijk zijn aan 5 minuten. 
  • Het opgenomen elektrisch vermogen van het te besturen toestel wijzigen zoals verlagen, verhogen of gedwongen aan-uitschakelen .
  • Te communiceren met de PV-omvormer of andere vormen van decentrale elektriciteitsproductie en op regelmatige tijdsintervallen die kleiner of gelijk zijn aan 5 minuten metingen te verrichten. 
  • Een communicatie op te zetten met gebruikerspoort P1 of S1 van de digitale meter. 

De aanvraag voor de premie kan online via Fluvius worden aangevraagd: Premie sturing elektrische warmte - Fluvius. De aanvraag voor de premie moet ingediend worden uiterlijk binnen de 2 jaar na datum van de laatste factuur.