Video's

Bekijk hier onze technische video's.

Building Information Modelling (BIM)
Presentatie infoavond Volta najaar 2018

Alsmaar meer zaken worden gedigitaliseerd. In de toekomst zal dit zeker ook gelden voor gebouwen voor en tijdens het bouwproces, de installatie van de technieken in het gebouw en de uitbating ervan. Wij schetsen de huidige stand van zaken omtrent BIM.