Duaal leren

Volta ondersteunt de onderwijssector bij projecten die de kwaliteit van elektrotechnische opleidingen wil verbeteren.

Beroepen binnen de elektriciteitssector kunnen niet louter op de schoolbanken aangeleerd worden. Schoolgebouwen zijn niet altijd afgestemd op het werken met bepaalde elektrische installaties. Onze sector heeft nood aan goed gekwalificeerde jongeren om de instroom in de sector te verhogen.

 

Duaal leren biedt een antwoord op al deze verzuchtingen, het is een doorgedreven vorm van leren op de werkplaats. De leerlingen leren immers vaardigheden aan in echte werksituaties.

Sinds 2016 werkt Volta samen met Vlaams minister van onderwijs, Hilde Crevits en Vlaams minister van werk, Philippe Muyters duale trajecten uit voor de elektrotechnische sector.

In september 2018 gaan niet minder dan 7 opleidingen duaal!

  • Elektrische installaties (3de graad BSO, voortzetting van bestaand traject)
  • Elektrotechnicus (7de specialisatiejaar)
  • Installateur Gebouwenautomatisering (7de specialisatiejaar)
  • Elektrotechnieken (3de graad TSO)
  • Podiumtechnieken (3de graad TSO)
  • Beveiligingstechnicus (Se-n-Se jaar)
  • Technicus Hernieuwbare Energietechnieken (Se-n-Se jaar)
  • Elektromechanische technieken duaal (TSO).

Wil je weten welke scholen in jouw regio al ingestapt zijn in het duale traject?

Ben je geïnteresseerd om met je school/centrum in te stappen in duaal leren of wil je gewoon meer informatie? Aarzel dan niet en neem vandaag nog contact op met Volta via duaalleren@volta-org.be of met je regionaal adviseur.

Waarom is duaal leren zo belangrijk?

Bekijk dit filmpje zodat ook jij overtuigd kan worden!

En omdat duaal leren pas echt een succes kan zijn als iedereen de juiste tools in handen heeft werkte Volta een aantal documenten uit die een handvat aanreiken aan alle betrokken actoren.

Op basis van het beroepskwalificatiedossier stelde Volta, samen met de onderwijsverstrekkers een activiteitenlijst op. Deze wordt ingevuld door het stagebedrijf en geeft aan welke competenties op de werkvloer aangeleerd kunnen worden.

Als hulpmiddel voor de screening van de jongeren is er de tool arbeidsrijpheid. Dit geeft de school en het bedrijf in één oogopslag een idee hoe de jongere zich profileert qua attitude.

Daar het zeer belangrijk is om goed notitie te nemen van de gedane activiteiten ontwierp Volta een logboek. Hierin kan de jongere per week notitie nemen van de werkzaamheden, illustraties toevoegen en de activiteitenlijst afvinken. Deze kunnen we ook in boekvorm opsturen.

Download deze documenten:

De preventiescan

Deze preventiescan biedt je een inschatting over het actuele preventiebeleid in jouw onderneming. Daarna kan je de gepaste stappen ondernemen om tot een veilige onderneming uit te groeien!