CIR-ECO

Met CIR-ECO zetten we een stap naar een meer circulaire economie.

In dit project werd er een nieuw beroepsproefiel voor de ‘Hersteller witgoed’ geschreven én werd er een online leeromgeving ontwikkeld. Het herstellen van huishoudtoestellen en het correct recycleren van onderdelen kan bijdragen tot een meer duurzame economie. Bovendien is het een beroep waarvoor in Vlaanderen wel wat vacatures te vinden zijn.

CIR-ECO

De online leeromgeving bestaat uit opleidingsonderdelen (units) die er samen toe leiden dat een iemand over de noodzakelijke competenties zal beschikken. De inhoud en specificaties van elke (online) unit worden eerst beschreven opdat opleidingsvertrekkers en professionals geïnformeerd met het didactisch materiaal aan de slag kunnen. 

De opleiding is ontwikkeld voor personen met enige voorkennis elektriciteit die interesse hebben in het verwerven van competenties aangaande het herstel van huishoudtoestellen of zij die reeds actief zijn in de sector en zich willen bijscholen naar een meer duurzame manier van werken.

In elke opleidingsmodule worden zowel theoretische inhoud als praktijkoefeningen geïntegreerd. Ook zijn er zelfevaluatie vragen beschikbaar. Er komen ook leeruitdoelstellingen aan bod die aanvullend zijn op deze van het reguliere onderwijs en andere beroepsgerichte opleidingen.

De online leeromgeving omvat 6 units met didactisch materiaal:

•           UNIT 1- Circulair-economisch denken

•           UNIT 2- Ontwerp en kenmerken van apparatuur en materialen

•           UNIT 3- Basis elektriciteit

•           UNIT 4- Reinigen, herstellen en opknappen van huishoudtoestellen 

•           UNIT 5- Sorteren en ontmantelen: eigenschappen en elementen 

•           UNIT 6- Circulaire economie voor groene ondernemers

Iedereen heeft gratis toegang tot de online leeromgeving en al het didactische materiaal dat daarop te vinden is.

CIR-ECO kan je terugvinden via deze link.

Erasmus+