Flanders E-Consortium

Elk jaar organiseert de sector minstens twee van deze overlegmomenten per provincie. Tijdens deze dialoogmomenten steken experten de koppen bij elkaar om onderwijs en industrie dichter bij elkaar te brengen en samenwerkingen op te starten. Kortom: alle neuzen in dezelfde richting voor een versterkte sector.

Scholen, bedrijven, fabrikanten, VDAB, Syntra, opleidingscentra ... : iedereen is welkom!

De resultaten van deze overlegmomenten worden opgenomen in besprekingen met kabinetten, onderwijsverstrekkers, sociale partners ...

Wil je graag bepaalde onderwerpen op de agenda zetten? Laat het dan zeker weten aan je regionaal adviseur!

(Her)bekijk Het Flanders E-Consortium trefdag elektriciteit van 06/12/2022

(Her)bekijk Het Flanders E-Consortium van 06/05/2021