Logboek

Volta ontwikkelde een logboek waarmee op een eenvoudige manier kan opgevolgd worden wat de leerling bijgeleerd heeft tijdens de opleiding op de werkvloer en welke competenties extra aandacht verdienen.

Het logboek bevat ook een zelfevaluatie, evaluatie van de mentor, evolutie op de werkvloer, ... Het is bovendien een actief communicatiemiddel tussen de mentor, de vakleraar en de leerling.

De beoordelingsschema’s in het logboek kunnen ingezet worden bij de evaluatiegesprekken feedbackgesprekken tussen de jongere en het bedrijf.

Het logboek maakt deel uit van het startpakket dat Volta voorziet voor elke jongere.

Wens je dit te bestellen voor volgend schooljaar? Ons bestelformulier zal vanaf 15 augustus weer online staan.